• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om salsløyve for alkohol gr.1

Informasjon

I dette skjemaet kan du søke om salsløyve for alkohol gr.1.

Sal av alkohol gr.1 kan bare foretas på grunnlag av kommunalt løyve. Alkohol gr. 1 er alkohol som inneheld meir enn 2,5% og høyst 4,7% alkohol.

Søker skal alltd vere "den for hvis regning" virksomheten drives, dvs. den som har det økonomiske ansvaret for drifta.

I henhold til alkoholloven sin § 1-7b, blir det stilt krav om uklanderleg vandel hos ein del personar som er involverte i drifta.

Alkoholloven sin §  1-7c stiller krav til styrar og varastyrer. Styrer og varastyrar må vere tilsette ved salsstaden, vere over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Jf. § 6-1 i alkoholforskrifta skal det betalast eit årleg gebyr for å inneha salsløyve. Minstegebyr er pr. 01.01.24 kr.1 960.

Saman med søknaden skal det leverast dokumentasjon som kan lastast opp som vedlegg. Sjå fanen vedlegg for spesifikasjon.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader