• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om vidareføring av sals- og skjenkeløyve til ny periode

Informasjon

Fornying av sals- og skjenkeløyve

Inneverande løyveperiode går ut 30.09.2024.

Bedrifter som ønsker å fornye sitt sals- eller skjenkeløyve for ny periode fram til 30.09.2028 sender inn dette skjemaet til kommunen innan 20.juli 2024.

Vandelsvurdering

Kommunen hentar inn vurdering av vandel frå politi og skattemyndigheit.

Vedlegg

Løyvehavar sender sjølv inn attest for skatt- og merverdiavgift for det firma som har løyve. Attesten bestillast på skatteetaten si nettside og skal sendast inn saman med dette skjemaet.

Her er lenke til bestilling av attest RF-1316

Endring av styrar- og stedfortreder

Dersom verksemda har endring i styrar og/eller varaskjenkestyrar skal det søkast om godkjenning av ny styrar/varaskjenkestyrar fortløpande på eige skjema etter vanleg rutine. 

Informasjon om løyver for sal og skjenking av alkohol finn du her på kommunen si nettside.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader