• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling av plass i kulturskulen

Informasjon

Betaling av plass i kulturskulen blir gradert slik:

Inntekt

  • inntil 2G: (kr.237 240) friplass
  • inntil 3G: (kr.355 860) 30 % betaling av full pris
  • inntil 4G: (kr.474 480) 60 % betaling av full pris
  • inntil 5G (kr.593 100) 80% betaling av full pris
  • over 5G: (kr.593 100) ordinær pris

Inntekt må dokumenterast med skattemelding for siste året. Dersom ei hushaldning ikkje har skatteopplysningar frå førre året, vil kommunen be søkjar om anna dokumentasjon på hushaldninga si person- og kapitalinntekt.

Kven reknast som ei hushalding?
Som si hushalding reknast ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar.

Som sambuarar reknast to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i minst 12 av dei siste 18 månadane, eller har felles barn.

Ved delt omsorg der barn bur fast hos begge foreldre, blir foreldrebetalinga rekna ut i frå inntekta til den som har same folkeregistrerte adresse som barnet.

Vedtak
Eit vedtak gjeld for eit kulturskuleår. Det blir sendt ut faktura for høst- og vårsemester. Det må søkast om redusert foreldrebetaling for kvart kulturskuleår.

Søknadsfrist
Søknadsfrist for skuleåret 2023/2024 er 1. oktober.Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader