• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkeløyve (nytt, ved overdragelse og endring i løyve)

Informasjon

I dette skjemaet kan du søke om nytt skjenkeløvye, søke om løyve ved overdragelse av virksomhet og søke om endringer i eksisterande løyve.

For søknad om nytt skjenkeløyve og søknad om skjenkeløyve ved overdragelse av virksomhet, er det ein førestnad at selskapet har serveringsløyve for staden det blir søkt om skjenkeløyve for.

Søker skal alltid vere "den som for hvis regning" virksomheten drives, dvs. den som har det økonomiske ansvaret for drifta.

I hht til alkoholloven sin § 1-7b blir det stilt krav til uklanderlig vandel hos ein del personar som er involvert i drifta. Det blir stilt vandelskrav til løyvehavar, den som eig meir enn 1/3 av virksomheta, den som har vesentlig innflytelse på virksomheta og til den som oppebærer ein vesentleg del av virksomheta sine inntekter.

Alkoholloven sin § 1-7c stiller krav til styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må vere tilsett på skjenkestaden, vere over 20 år, ha uklanderleg vandel og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Jf. § 6-1 i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. skal det betalast eit årleg gebyr for å inneha skjenkeløyve Minstegebyr pr. 01.01.2024 er kr.6 100-.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader