• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvida skjenkeområde/skjenketid

Informasjon

Retningsliner for søknad om utvida skjenkeområde

Dette søknadskjemaet er meint for innehavarar av ordinært skjenkeløyve som for eit enkelt høve ønskjer å utvide sitt skjenkeområde eller skjenketid.

Skjenkeløyvet gjeld normal for eit bestemt lokale og ein bestemt type verksemd. Jf. alkoholloven sin § 4-2 kan løyvet for eit enkelt høve utvidast til å gjelde også utanfor skjenkelokalet.

Skjenkeområde

Ordinært skjenkeløyve kan for eit enkelt høve utvidast til å gjelde i et tilleggslokale eller på eit uteområde, i umiddelbar nærleik til serveringsstaden. Utandørs skjenkeområde skal vere klart avgrensa og kan ikkje vere i nær tilknytning til trafikerte område.

Dersom det blir søkt om løyve til å skjenke på utandørs område, skal teikning over området sendast inn.

Skjenketid

Det kan søkast om løyve til å utivde ordinær skjenketid for lukka arrangement. Lukka lag betyr at arrangementet ikkje er ope for allmenta.

Vedlegg kan du laste opp til slutt i søknaden eller ettersende per post.

Søknad om utvida skjenkeområde må vere levert seinast tre veker før arrangementet tek til.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader