• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande skjenkeløyve

Informasjon

Søknad om skjenkeløyve for enkelthøve og ambulerande løyve må vere levert seinast fire veker før arrangementet tek til.

Skjenkeløyve for enkelthøve kan bli gitt til ope arrangement, arrangement for foreiningar, festivalar o.l.

Ambulerande skjenkeløyve kan bli gitt til høve som bryllaup, jubileum o.l. som kan bli definert som "sluttet selskap". Deltakarane må ha ein eller annan tilknytning til den eller dei som inviterer. At eit arrangement er "lukka" kvalifiserer ikkje automatisk til ambulerande løyve.

Jf. alkoholloven sin § 1-4c er det ikkje høve til å kjøpe alkohol engros for den som har løyve for enkelthøve, med mindre styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.  For den som har ambulerande løyve er det ikkje høve til kjøpe alkohol engros.

Det skal betalast avgift for begge typer løyve, faktura blir sendt ut saman med løyvet.

Informasjon til politiet
Søkjar er ansvarleg for å søke eller melde om arrangementet til politiet. Les meir om dette her


Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader