• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgåve for skjenking og sal av alkohol

Rettleiing

Jf. alkoholloven sin § 7-1 skal det for løyve til sal av alkoholholdig drikk utanom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk betalast eit årleg løyvegebyr. § 6-2 i alkoholforskrifta gir gebyrsatsane.

Oppgåve over omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for berekning av løyvegebyret. Etter utgangen av året skal løyvehavar sende inn oppgåve over faktisk mengde omsatt alkohol. Løyvehavar skal sende inn eit skjema for kvar skjenke-/salsstad føretaket har løyve for.

Ved avvik mellom stipulert og faktisk omsetning, vil kommunen foreta ei etterberekning og eit etteroppgjør.

Kommunen setter frist for innsending av ordinær årleg rapportering.

Ved opphør eller sal av verksemda, skal omsetningsoppgåve sendast inn så snart endelege omsetningstal ligg føre.

Jf. alkoholforskrifta sin § 10-3, vil manglande innlevering av omsetningsoppgåve innan kommunen sin satte frist, føre til tildeling av to prikkar.

HUSK: omsetningsoppgåver frå leverandørar skal sendast inn saman med dette skjemaet. Det er ikkje alle leverandørar som sendar ut oppgåver til løyvehavar automatisk - det er løyvehavar sitt ansvar å etterspørre omsetningsoppgåvar og sende dei inn til kommunen.

Omsetningsoppgåver lastas opp som vedlegg til slutt i skjemaet.

 

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader