• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om motorferdsel i utmark

Innleiing

Du må søkje om løyve til all køyring som ikkje er uttrykkeleg tillatt etter lov eller forskrift. Du treng ikkje søkje for nødvendig person- og godstransport til og frå faste bustader og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring.

Les vedtekter for motorferdsel og generell adgang til motorferdsel på barmark/sommarføre og på vinterføre.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Øystre Slidre kommune

Øystre Slidre kommune har eit utbygd nettverk av leigekøyrarar som skal nyttast i de tilfeller det er formålstjeneleg t.d. frakt av varer til privat hytte.
Inneverande løyveperiode 2019-2023 går mot slutten og det åpnast for nye søknader for løyve i perioden 2024-2027. Søknadsfrist er 01.november  2023. Alle søknader vil vurderast samla når søknadsfristen er gått ut. 

 


Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader