• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om godkjenning av styrer/stedfortreder i løyvesaker

Informasjon

Alkoholloven sine krav til styrer og stedfortreder: Jf, § 1-7c

For kvart løyve skal det peikast ut ein styrer med stedfortreder som må godkjennast av kommunen. Som styrer kan berre utpeikast den som har styringsrett over sal eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøving av løyvet.

Styrer og stedfortreder må

  • vere tilsett på sals-/eller skjenkestaden eller arbeide i verksemda i kraft av eigarstilling
  • vere over 20 år og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven
  • ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser gitt i medhald av den

Kommunen kan krevje dokumentasjon på tilsettingsforhold.

Kunnskapsprøve Bevis for bestått kunnskapsprøve skal sendast inn saman med denne søknaden, enten elektronisk eller ettersendast per post.

Dersom kunnskapsprøve ikkje er bestått på søknadstidspunktet, kan søknad likevel sendast inn. Søknaden vil ikkje bli behandla før kunnskapsprøven er bestått og bevis for det sendt inn.

 

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader