• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om salsløyve for alkoholhaldig drikk gr.1

Informasjon

I dette skjemaet kan du søke om nytt salsløyve for alkohol gr.1 eller salsløyve ved overdragelse av virksomhet.

Salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1 kan bare foretas på grunnlag av kommunalt løyve. Alkohol gr.1 er alkoholhaldig drikk som inneholder meir enn 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Søker skal alltid vere "den som for hvis regning" virksomheten drives, dvs. den som har det økonomiske ansvaret for drifta.

I hht til alkoholloven sin § 1-7b blir det stilt krav til uklanderlig vandel hos ein del personar som er involvert i drifta. Det blir stilt vandelskrav til løyvehavar, den som eig meir enn 1/3 av virksomheta, den som har vesentlig innflytelse på virksomheta og til den som oppebærer ein vesentleg del av virksomheta sine inntekter.

Alkoholloven sin § 1-7c stiller krav til styrer og stedfortreder. Styrer og stedfortreder må vere tilsett på salsstaden, vere over 20 år, ha uklanderleg vandel og ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.

Jf. § 6-1 i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. skal det betalast eit årleg gebyr for å inneha salsløyve. Minstegebyr pr.01.01.2023 er kr.1 850-.

Saman med søknaden skal det leverast dokumentasjon som sendast inn som vedlegg. Sjå fanen vedlegg for spesifikasjon.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbol for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk felt

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Om du loggar inn, har du høve til å mellomlagre ikkje utfylte skjema.

Klikk på Hjelp øverst til høgre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader